>>> ครูต้อม อ.รณภพ เตชะวงศ์

             จากวิทยาลัยช่างศิลปะ กรมศิลปากร จนสำเร็จปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยม อันดับสอง สาขาจิตรกรรม และปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ครูต้อมเป็นศิลปินที่มีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ และมีโอกาสแสดงผลงาน ในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง มีผลงานศิลปะหลายรูปแบบ โดยเฉพาะภาพสีน้ำมัน ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้ครูต้อมมีโอกาสรับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลที่ 3 ศิลปกรรม TURBORA รักษาสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2534), ได้รับทุนศิลป์ พีระศรี (พ.ศ.2535), ประกาศเกียรติคุณศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยของฟิลลิปมอริส (พ.ศ.2538), รางวัลที่ 2 การประกวดภาพจิตรกรรมสยามทีวีประเภท GREENIMAGINARY (พ.ศ.2539), รางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบลายจานและ ถ้วยกาแฟ พร้อมจานรอง ของบริษัท มาลาเคมีอุตสาหกรรมจำกัด (พ.ศ.2539), รางวัลที่ 2 โครงการ” ดับเบิ้ลเอ เล่านิทานให้น้องฟัง “ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2544) และยังได้รับทุนวิจัยเพื่อศึกษาศิลปะพื้นถิ่นอีสาน และการพัฒนาท่องเที่ยว

               นอกจากงานสอน ครูต้อมยังมีประสบการณ์เคยเป็นทั้ง Illustrator และ Graphic designer ปัจจุบันครูต้อมสอนศิลปะทั้งที่ Hug School และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น