>>> ครูออต  อ.สำรวย เย็นเฉื่อย

                   ครูศิลปะที่รักการสอนศิลปะเด็ก ครูออดจบปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโท บริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำละครเวที จัดค่ายศิลปะเด็ก และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มากมาย

                   ครูออดยังเป็นศิลปินที่มีความตั้งใจอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะท้องถิ่นของอิสาน โดยเป็นนักออกแบบลายทอผ้าที่ผสมผสานศิลปะพื้นเมืองเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ ผลิตผ้า ต้นแบบสำหรับงานทอผ้าของชาวบ้านอีสานหลายชุมชน

                   นอกจากสอนที่ Hug School แล้ว ครูออดยังมีประสบการณ์การทำงานกับ องค์การแพลนเพื่อพัฒนาประเทศไทย และ และเป็นนักวิจัยให้กับศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ สังคมน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย