tam
>>> ครูนุช  อ.วรานุช วัฒนศัพท์

                   ครูนุชจบปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโ ทบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   ครูนุชเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน computer graphic design เคยมีผลงานให้กับ บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ อาทิ Cotto, กระทรวง ICT, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ไดโซ รวมทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีโอกาสออกแบบปกผลงาน เพลงของศิลปิน เช่น ทีโบน และ The Photo Sticker Machine

                   ด้วยเติบโตมากับศิลปะ และดนตรี ทำให้รักในงานศิลปะ และได้คลุกคลีกับ โรงเรียนอนุบาลที่บ้าน (โรงเรียนอนุบาลวรานุช) ทำให้สนใจที่จะผนวกงานศิลปะเข้ากับ การศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการ Hug School ในโครงการทางวัฒนธรรมของตนเอง ขณะเรียนที่ธรรมศาสตร์ฯ ก่อนที่ถ่ายทอดผลงานในกระดาษให้เกิดขึ้นจริงที่นี่ ที่ Hug School ครูนุช เป็นทั้งหัวหน้าวิชาการศิลปะ และผู้บริหารโรงเรียน เจ้าของแนวคิด “สนุกอย่างสร้างสรรค์”