คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
ตรวจเยี่ยม ฮักสคูล
6 กุมภาพันธ์ 2552   

   
 

                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการเขตการพื้นที่การศึกษาเอกชนตรวจเยี่ยมโรงเรียนฮักสคูล โดยทีมคณะกรรมการโรงเรียนของเรา ได้แก่ คุณวรานุช วัมนศัพท์ (ผู้บริหาร) คุณประยุทธ์ ศิริกุล (ครูต้ำ) และ คุณนุชนารถ วัฒนศัพท์ (ครูเชอร์) ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเขตการพื้นที่การศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น
ที่ได้ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

               ทั้งนี้เราได้นำเสนอแนวคิด หลักปรัชญา และหลักสูตรการเรียนการสอนของเรา ซึ่งฮักสคูลได้รับคำชื่นชม กำลังใจและคำแนะนำที่มีประโยชน์จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้ว อย่างไรก็ตามเรา เล็งเห็นว่าคุณภาพของการเรียนสอนเป็นสิ่งสำคัญที่เรายังคงต้องรักษาไว้ รวมทั้งปรับให้เหมาะสมและสนองตอบความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก