Q: Hug School เป็นโรงเรียนสาขาจากต่างประเทศหรือเปล่า ?

A: เปล่าเลย Hug School เป็นผลผลิตจากความตั้งใจของกลุ่มคนรักศิลปะในจังหวัดขอนแก่น และอยากให้เป็น ความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่นที่สามารถสร้างแบรนด์ของตนเอง ด้วยชื่อที่มีความหมายจากทั้งภาษาถิ่นและ ภาษาสากล

Q: Hug School คิดค่าเรียนแพงไหม ?

A: หัวใจของเราอยู่ที่การนำเสนอการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศการเรียนแบบมืออาชีพ เพื่อ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ อยากให้ท่านลองมาแวะชมและสอบถามข้อมูลจากเรา แล้วจะรู้ว่าเรียนที่ Hug School ไม่ได้แพงอย่างที่คิด

Q: อยากเรียน แต่ไม่มีเวลาจะทำอย่างไร ?

A: เราเชื่อว่าทุกคนทีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน สำคัญที่จะจัดสรรเวลาอย่างไร ลองทบทวนดูจะรู้ว่าบ่อยครั้งที่เรา เสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็นและไม่อยากทำ จนลืมนึกถึงสิ่งสำคัญที่เรารัก และอยากจะทำ ถ้าท่านอยากจะทำ เริ่มต้นวันนี้เลย

Q: ให้ลูกไปเรียนศิลปะ/ดนตรี/เต้น กลัวจะเสียการเรียน ให้ไปเรียนพิเศษวิชาสามัญไม่ดีกว่าหรือ ?

A: เป็นที่น่าเสียดายที่สถานศึกษาไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมุ่งเน้นที่การยัดเยียดวิชาการให้กับเด็ก จนลืม กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เด็กจำนวนไม่น้อยที่สูญเสียพลังแห่งความสร้างสรรค์จากการเรียนในโรงเรียนสามัญ ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กรักในศิลปะ-ดนตรี นอกจากจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้เด็ก มีสมาธิและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

Q: การเรียนหลายๆ วิชาทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรีและศิลปะไปพร้อมๆ กัน จะทำให้เด็กเครียดเกินไปหรือไม่

A: หากเป็นวิชาสามัญทั่วไปก็คงแน่นอน แต่ถ้าเป็นวิชาสร้างสรรค์ โดยเฉพาะที่ Hug School เราจะเน้นให้เด็ก ได้มีความสุขในการเรียน ในขณะที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียน ที่สนุกสนานและผ่อนคลาย ดังนั้นหากเด็กมีความสนใจหลายด้าน ก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไป เพื่อช่วย ให้เด็กได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย แต่ผู้ปกครองก็ไม่ควรฝืนบังคับเด็กให้เรียนมากเกินไป จนอาจ จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน และเกิดทัศนคติที่ไม่ดี

Q: ถ้าไม่มีพรสวรรค์ทางศิลปะ/ดนตรี เรียนไปแล้วจะเก่งหรือ ?

A: เป็นการยากที่จะบอกว่าศิลปะ-ดนตรีเป็นเรื่องของพรสวรรค์ เพราะบ้านที่พ่อ-แม่ ผู้ปกครองเก่งทางศิลปะ-ดนตรี ก็มักจะสร้างสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีเสียงเพลง หรือศิลปะ ที่ทำให้เด็กได้สัมผัสและเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆ นั่นก็แปลว่า การเรียนรู้ทางศิลปะ มีความสำคัญมากเสียยิ่งกว่าพรสวรรค์ หรือปัจจัยด้านกรรมพันธุ์เสียอีก ดังที่ บรมครูดนตรีซูซูกิเชื่อ และกล่าวว่า เด็กเป็นลูกของสิ่งแวดล้อม หรือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่สร้างได้

Q: Hug School เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กใช่หรือไม่ ผู้ใหญ่จะเรียนได้ไหม

A: หลายคนติดภาพของโรงเรียนอนุบาลจึงคิดว่าเป็นโรงเรียนสำหรับเด็ก จริงๆ แล้ว Hug School มีหลักสูตร สำหรับผู้สนใจตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยเกษียณ ทั้งผู้ที่สนใจเป็นมือสมัครเล่นไปจนถึงระดับอาชีพ

Q: เรียนดนตรี/ศิลปะหรือเต้น ตามหลักสูตรของ Hug School หนึ่งภาคเรียน (12 สัปดาห์) จะเล่นเป็นเลยไหม ?

A: ในแต่ละกลุ่มอายุ จะมีเป้าหมายการเรียนที่แตกต่างกัน กลุ่มเด็กเล็กทั้งศิลปะ-ดนตรีและเต้น จะเน้นการเรียน อย่างมีความสุข กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แต่ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มี ความพร้อมทางสรีระ การเรียนในหนึ่งภาคเรียน จะสร้างทักษะที่เพียงพอต่อแสดงผลงานขั้นพื้นฐานได้ และมี ความพร้อมที่จะต่อยอดในระดับสูงขึ้นไป

Q: ถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนที่ Hug School แต่อยากเต้น cover ศิลปินเพลงเดียว หรือ ร้องเพลงๆ เพลงเดียว หรือฝึกเพลงเฉพาะเพื่อไปแสดง จะทำอย่างไร

A: Hug School มีโปรแกรม "Open Class" สำหรับผู้เรียนที่มีเป้าหมายเฉพาะ และอยากจะเรียนตามความสนใจ ของตนเอง โดยไม่อิงหลักสูตรของโรงเรียน สามารถเรียนเดี่ยวตัวต่อตัวกับครูผู้สอนเป็นครั้งๆ ได้ หากสนใจ โปรดสอบถามรายละเอียดที่ Hug School โดยตรง