Hug for Young Heart (ไม่จำกัดอายุ) หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

ในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย สร้างความเครียดให้กับชีวิตของ คนทำงาน คงไม่มีสิ่งใดที่จะพาท่านออกมาสู่ความเพลิดเพลินได้ดีไปกว่า ศิลปะและดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนทุกวัย และไม่สายเกินไป หากจะเริ่มต้นวันนี้ เพราะงานวิจัยพบว่าแม้ในคนสูงอายุ หากได้รับการกระตุ้น จากการเรียนดนตรี ก็สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ ดังนั้นหากท่านได้มีโอกาส บริหารความคิด จินตนาการ อารมณ์ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะทางร่างกาย ด้วยศิลปะและดนตรี นอกจากจะเป็นการชุบหัวใจให้อ่อนเยาว์ลงไปแล้ว ยังจะได้รับผลของศิลปะบำบัด หรือดนตรีบำบัด ที่จะช่วยปรับความคิดและ ปรุงอารมณ์ให้ผ่อนคลายในโลกแห่งศิลปะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือถ้าท่าน สนใจจะพัฒนาทักษะทางศิลปะ/ดนตรี เพื่อประโยชน์ในการเข้าสังคม

ฮักสคูลก็มีหลักสูตรที่รองรับความสนใจส่วนตัวของท่านได้