การร้องเพลงเป็นดนตรีที่สามารถไปกับคุณได้ในทุกๆ แห่ง ใครๆ ก็อาจจะร้องเพลงได้ แต่การร้องเพลงให้ดีต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะช่วยพัฒนาพลังเสียง ช่วงเสียงและเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้ในการร้องเพลงแนวต่างๆ

Hug School มีหลักสูตรร้องเพลงตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น และแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่อยาก ขับร้องเพื่อสุขภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ หรืออยากร้องเพลงเก่งของตัวเองให้จับใจผู้ฟัง หลักสูตรการขับร้องโดยใช้เทคนิคที่ปฏิบัติง่าย แต่เห็นผล รวมทั้งการพัฒนาทักษะ ด้านคีตปฏิภาณ เพื่อสร้างลีลาและเอกลักษณ์ของตนเอง

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง