กีตาร์ เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถซื้อหาได้ง่าย สะดวกในการพกพาไปเล่นในสถานที่ต่างๆ กีตาร์ไม่เพียงแต่ใช้เล่นตีคอร์ดร้องเพลง เท่านั้น หากได้เรียนกีตาร์อย่างถูกวิธี จะช่วยให้สามารถพัฒนาไปสู่ทักษะการบรรเลง เพลงแนวต่างๆ

Hug School มีหลักสูตรกีตาร์ สำหรับผู้ต้องการวางพื้นฐานการเล่นกีตาร์อย่างถูกวิธี ให้สามารถเล่นบทเพลงง่ายๆได้ ไปจนถึงการพัฒนาทักษะให้สามารถบรรเลงกีตาร์ ในแนวต่างๆ เช่น classic, jazz และ finger style นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ สนใจเรียนกีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า ให้สามารถเล่นในวงดนตรีแนวต่างๆได้

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง