กลอง (กลองชุด) เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการเล่นผสมวง การเล่นกลอง ต้องอาศัยทักษะการควบคุมมือ แขน ขาและเท้า ทั้งสองข้าง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน ทั้งจังหวะ น้ำหนักและลีลา การเรียนกลอง นอกจากจะใช้บรรเลงในวงแล้ว ยังเป็น การพัฒนาทักษะทางร่างกายได้อย่างดี

Hug School มีหลักสูตรกลองชุด (drums) ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงมืออาชีพ วางพื้นฐานและฝึกเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะไปบรรเลงได้ในวงป๊อบ ร็อคและแจ๊ส

>> หลักสูตร 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง